Avukat
Av. Alpkağan Ulusoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Uzmanlık Alanları Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve İnfaz Hukuku ile Bilişim Hukuku’dur.