Stj. Avukat
Stj. Av. Alpkağan Ulusoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Uzmanlık Alanları Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve İnfaz Hukuku ile Bilişim Hukuku’dur.