HUKUKİ DANIŞMANLIK

Büromuz; müvekkillerine başta Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında olmak üzere faaliyet alanlarımız içerisinde kalan her türlü hukuki konuda, alanında uzman avukatlarıyla danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerin doğru karar verebilmesi ve ilerde herhangi bir sorunla karşılaşmaması için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir; oluşmuş veya oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirgemek, kazançlarını ise maksimum seviyeye çıkarabilmek adına hızlı, ekonomik ve akılcı yöntemlerle çözümler sunulmaktadır.

CEZA HUKUKU

Büromuz; Ceza Hukuku alanında, mağdur, şüpheli veya sanık konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil ederek, doğru ve adil yargılamanın sağlanması adına gereken her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında gereken her türlü hukuki desteğin yanı sıra, istinaf ve temyiz süreçlerinde de davalar sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Büromuz; yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması hususlarında Kat Karşılığı İnşaat, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gayrimenkul Satın Alma ve Satım, Proje Yönetimi, Alışveriş Merkezleri Yönetimi ve Kira Sözleşmelerinin düzenlenmesi ile müzakeresi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimizin bu konularda ihtilaf yaşaması ve ihtilafların yargıya taşınması durumunda ise tapu iptali ve tescil, ortaklığın giderilmesi, istirdat, el atmanın önlenmesi, ecrimisil ve diğer davaların takip süreçleri yürütülmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Büromuz;  Şirketler  Hukuku alanında, şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma, tür değiştirme, yönetimi ve benzeri hukuki işlemleri ile her türlü ticari sözleşmelerinin (Hissedarlık, Distribütörlük, Franchising, Acente, Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hazırlanması, revize edilmesi, müzakeresi ve sonlandırılması konularında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Büromuz; Sözleşmeler Hukuku alanında, şirketlerin ve şahısların her türlü ticari sözleşmelerini, kira, satış, hizmet, eser, vekalet ve benzeri her türlü tipik sözleşmelerini itinayla hazırlamaktadır. Tarafların isteklerine yönelik atipik sözleşmelerin hazırlanması konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte müvekkillerin sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarına ilişkin her türlü davanın takip süreci de yürütülmektedir.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Büromuz, İdare ve Vergi Hukuku alanında, gerçek veya tüzel kişi olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile olan uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda; her türlü idari başvuru ve itirazlarının yapılması, idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü için alanında uzman avukatlarıyla dava takip hizmeti vermektedir.

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Büromuz; bu alanda anlaşmalı-çekişmeli boşanma davası, tazminat davası, mal rejimi tasfiyesi davası, miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda aile ve miras hukukunu ilgilendiren tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatları değerlendirerek ve en iyi çözümü tespit ederek hukuki danışmanlık hizmeti verilmekte ve davaların takip süreçleri yürütülmektedir.

SAĞLIK HUKUKU

Büromuz; Sağlık Hukuku alanında, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları, sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk hususlarındaki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

SİGORTA HUKUKU

Büromuz; Sigorta Hukuku alanında, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigorta davası ve tahkimi hususunda gerek sigorta şirketlerine gerek ise sigortalı ve diğer poliçe lehtarına tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatlarını değerlendirerek ve en iyi çözümü tespit ederek hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.